Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 166
Tổng số truy cập: 5893948

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở
Ngày đăng 23/10/2020 | 10:01  | Lượt xem: 189

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa có vai trò nòng cốt trong điều hành hoạt động của bộ máy tổ chức chính quyền địa phương. Là người gần gũi với nhân dân, hiểu rõ hoàn cảnh điều kiện cũng như tâm tư nguyện vọng của nhân dân, có vai trò là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền và nhân dân, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với từng người dân, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình. Cán bộ văn hoá cơ sở là người trực tiếp tổ chức quản lý và hướng dẫn hoạt động văn hoá thông tin trên địa bàn cấp cơ sở theo sự phân công chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và của ngành dọc cấp trên là Văn hoá Thông tin. Đội ngũ công chức cán bộ văn hóa là nhân tố quan trọng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Cán bộ văn hoá là một trong 7 chức danh cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ cấp xã, phường, thị trấn. Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có 13 cán bộ văn hóa cơ sở. Với thực trạng thiếu cán bộ văn hóa, một số phường đề xuất cán bộ không có chuyên môn về văn hóa kiêm nhiệm, nguyên nhân cán bộ văn hóa xin nghỉ việc với lý do không đáp ứng được nguyện vọng về quyền lợi, về sự phát triển cho tương lai dẫn đến tâm lý không yên tâm công tác, cống hiến; áp lực công việc, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ cùng lúc; cơ chế chính sách, đãi ngộ dành cho cán bộ văn hóa còn chưa đảm bảo cuộc sống; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế trong xử lý nghiệp vụ chuyên môn vì phần lớn cán bộ được đào tạo theo một chuyên môn nhất định nhưng thực tế lại kiêm nhiệm quá nhiều lĩnh vực.

“Một người mười việc” đó chính là cụm từ người ta thường dùng để chia sẻ khó khăn với những người làm công tác văn hóa cơ sở trên địa bàn. Ở cơ sở cán bộ văn hóa phải “tự biên tự diễn” cả hai vai, vừa là người quản lý vừa là người trực tiếp triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa - thể thao, du lịch và thông tin truyền thông; giáo dục đồng thời kiêm luôn nhiệm vụ treo pa-nô, khẩu hiệu... Đặc biệt, sau khi thực hiện đổi mới, sắp xếp tinh giản bộ máy của hệ thống chính trị cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 18- NQ/TW (khóa XII) thì đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở lại kiêm luôn nhiệm vụ phụ trách đài truyền thanh phường. “Việc chồng việc”, vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đòi hỏi đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở không chỉ có năng lực chuyên môn, sự nhiệt tình, khả năng vận động xã hội hóa trong các hoạt động văn hóa thông tin thì phải có sức khỏe tốt.

Chị Đặng Thị Huyền (áo dài vàng) trong cuộc thi“cán bộ phong trào giỏi” Thành phố năm 2020

Chị Đặng Thị Huyền - cán bộ văn hóa phường Tây Tựu, người có thâm niên 10 năm làm cán bộ văn hóa, chia sẻ: Trước đây, khi chưa kiêm thêm chức danh trưởng đài truyền thanh xã, công việc của cán bộ văn hóa đã nhiều rồi. Ngoài thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, lễ hội truyền thống, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh ở địa phương, điểm vui chơi giải trí; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; ngăn chặn việc truyền bá tư tưởng phản động, đồi trụy dưới hình thức văn hóa nghệ thuật và các tệ nạn khác ở địa phương, cán bộ văn hóa phường còn giúp UBND trong việc hướng dẫn, kiểm tra đối với các tổ chức, công dân đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thông tin và thể dục thể thao chấp hành đúng quy định của pháp luật... Từ tháng 01/2019, cán bộ văn hóa còn kiêm thêm chức danh trưởng đài (dù có thêm một nhân viên phụ trách kỹ thuật) nhưng để hoàn thành tốt khối lượng công việc trên quả là không dễ chút nào, nhất là đối với những cán bộ nữ.

Muốn người dân hiểu, có ý thức gắn bó và phát triển văn hóa, người làm công tác văn hóa cơ sở phải luôn nỗ lực hết mình và hơn cả là tinh thần trách nhiệm. Chính từ suy nghĩ đó, chị luôn chủ động nghiên cứu các nghị quyết, thông tư, chương trình, nhiệm vụ của cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan đến lĩnh vực mình được giao; đồng thời theo dõi nắm bắt tình hình tại cơ sở, qua đó kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để có những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào văn hóa cơ sở.

Cán bộ Văn hóa xã hội trực tiếp là người dẫn chương trình văn nghệ quần chúng của Phường

Với những tồn tại, khó khăn từ thực tế để phát huy vai trò cán bộ văn hóa cơ sở cần có những giải pháp vừa cụ thể, vừa thiết thực để thu hút được nguồn nhân lực, lực lượng cán bộ tâm huyết, nhiệt tình để cống hiến cho công việc và phát triển phong trào văn hóa tại cơ sở.

Cán bộ tham gia tập huấn công tác quản lý về Du lịch năm 2018

Một là thường xuyên tập huấn, bổ sung kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, về hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động văn hóa, trang bị kiến thức quản lý và tổ chức hoạt động phong trào: quản lý, sử dụng và tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở; hướng dẫn hoạt động phong trào xây dựng các danh hiệu văn hoá, thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; kỹ năng tổ chức các loại hình lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang, lễ hội; phương pháp tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng tại địa bàn cơ sở. Hằng năm cán bộ văn hóa cơ sở tập trung ngắn ngày để bồi dưỡng tập huấn cập nhật kiến thức thường xuyên phù hợp với tình hình mới, tạo điều kiện để kịp thời giải quyết những phát sinh trong đời sống thực tiễn.

        Hai là quan tâm, đầu tư ngân sách cho văn hóa, chính sách sử dụng, cơ chế đãi ngộ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở hợp lý hơn; linh động có giải pháp riêng để phát huy cao nhất vai trò của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở.

Ba là tạo điều kiện cho cán bộ, công chức văn hóa cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình hiện nay.

        Với sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo, cùng sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các giải pháp. Những năm qua, nhờ có đội ngũ các cán bộ, công chức văn hóa cơ sở, hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã phát triển và đi vào chiều sâu. Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh cùng các chính sách xã hội được triển khai hiệu quả. Trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ làm văn hóa cơ sở sẽ tiếp tục phát huy được vai trò chủ đạo của mình, góp phần tạo động lực thúc đẩy để phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại các địa phương, phát triển bền vững và ngày càng nâng cao chất lượng./.

Hằng Nhung