Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 112
Tổng số truy cập: 5893913

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Hội nghị kiểm tra, đánh giá tiêu chí xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” quận Bắc Từ Liêm năm 2020
Ngày đăng 23/10/2020 | 17:04  | Lượt xem: 229

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn Quận theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ I đề ra. Sáng ngày 23/10/2020, tổ công tác Ban chỉ đạo “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” Quận tổ chức Hội nghị kiểm tra, đánh giá các tiêu chí xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn Quận năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Thị Thanh Huyền - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ); Đại diện lãnh đạo các phòng, ngành: Kinh tế, quản lý đô thị, công an, thanh tra giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động thương binh và xã hội; Lãnh đạo và cán bộ 03 phường có các tiêu chí đạt cao và hướng tới về đích xây dựng “phường đạt chuẩn văn minh đô thị” trong thời gian gần nhất: Minh Khai, Xuân Tảo và Phú Diễn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Long - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Tảo phát biểu

Ban chỉ đạo đã nghe lãnh đạo 03 phường báo cáo kết quả triển khai thực hiện xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”  giai đoạn 02 năm (2019 - 2020) và giải trình các tiêu chí chưa đạt của các phường, đề xuất phương án xử lý. Theo đó, bảng tiêu chí ban hành bao gồm 5 tiêu chuẩn với 56 tiêu chí đánh giá, lãnh đạo các phường báo cáo theo từng tiêu chí; các thành viên BCĐ cho ý kiến sau đó thống nhất mức độ đánh giá theo từng tiêu chí.

    Ngoài phần đánh giá dựa trên các tiêu chí, BCĐ sẽ tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế trên địa bàn phường về công tác tuyên truyền, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, duy tu, duy trì, quản lý kiến trúc đầu tư theo quy hoạch, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, văn minh đô thị, tình hình hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao và các nội dung khác theo bảng đánh giá tiêu chí “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”… để đánh giá thực chất nhất kết quả đạt được. Từ đó có các giải pháp đề xuất các phòng, ngành có liên quan quan tâm, hỗ trợ để cùng xây dựng và đạt được chỉ tiêu xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị thị” theo lộ trình, kế hoạch đã đặt ra.

Thay mặt BCĐ, đồng chí Phan Thị Thanh Huyền - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin phát biểu: qua kiểm tra, đánh giá đối với 03 phường thấy rằng để xây dựng “phường đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn Quận là hết sức khó khăn với các tiêu chí cơ bản đạt và không đạt, liên quan lớn đến văn minh đô thị, hạ tầng, kiến trúc. Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ I đã đề ra, đồng chí yêu cầu các phường cần chỉ đạo sát sao hơn nữa,  xây dựng báo cáo giải trình và đề xuất khó khăn, vướng mắc các tiêu chí cơ bản đạt và không đạt gửi UBND Quận (qua phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp). Trên cơ sở đó, UBND Quận chỉ đạo các phòng, ngành liên quan vào cuộc để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 01 phường đạt chuẩn văn minh đô thị trong năm 2020./.

Hằng Nhung