Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 29
Tổng số truy cập: 5950127

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Đại thắng Mùa Xuân 1975 - Bản anh hùng ca bất tử
Ngày đăng 29/04/2020 | 10:50  | Lượt xem: 300

Cuộc tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

  Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 được ký kết, Đế quốc Mỹ tìm cách phá hoại hiệp định, trực tiếp hất cẳng Pháp, nhảy vào miền Nam Việt Nam, với nhiều thủ đoạn thâm độc và tàn bạo, bằng lực lượng hùng hậu và vũ khí tối tân, Đế quốc Mỹ gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa, đầy tội ác ở miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc nước ta, nhằm đè bẹp ý chí quật cường và tinh thần yêu nước của nhân dân ta, nhằm biến miền Bắc trở thành thời kỳ đồ đá, biến miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ.

Với quyết tâm giải phóng miền Nam, Đảng ta đã mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; chỉ trong 55 ngày đêm với sức mạnh tổng hợp quân sự, chính trị và sự cố gắng của cả nước, quân và dân ta đã giành toàn thắng bằng ba đòn tiến công mang tính chiến lược: đòn mở đầu giải phóng Ban Mê Thuột và giải phóng toàn bộ Tây Nguyên; đòn thứ hai là giải phóng Huế - Đà Nẵng; đòn thứ ba là kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng Sài Gòn-Gia Định và toàn bộ miền Nam. Hơn triệu quân ngụy quân và bộ máy ngụy quyền được đập tan, chế độ thực dân mới được Đế quốc Mỹ nuôi dưỡng qua 5 đời tổng thống hoàn toàn sụp đổ.

 

Description: 4.png
Sáng 30/4/1975, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đánh chiếm
Sân bay Tân Sơn Nhất

Description: 5.png

Xe tăng quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc lập)

Với đại thắng Mùa Xuân năm 1975, nhân dân ta đã vĩnh viễn thoát khỏi ách nô dịch của Đế quốc, vĩnh viễn thoát khỏi cảnh đất nước bị chia cắt, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước, bảo vệ những thành quả bước đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới: “Kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta; là thắng lợi của đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa  xã hội, tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược bằng cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là bản anh hùng ca bất tử, là thắng lợi của ý chí kiên cường, trí tuệ thông minh, đức hy sinh cao cả và lòng dũng cảm tuyệt vời của cả dân tộc Việt Nam; là thắng lợi của một chân lý được chứng minh là một dân tộc đất không rộng, người không đông, kinh tế kém phát triển, song biết đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên quyết, mưu trí, dưới sự lãnh đạo của một Đảng Mác-Lê nin có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại thì hoàn toàn có thể đánh bại mọi thế lực xâm lược, dù đó là những Đế quốc hùng mạnh nhất.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta, tiêu biểu là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đánh giá “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. 

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực bên cạnh những thuận lợi, vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gay gắt, tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định; chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố và các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống có chiều hướng gia tăng. Ở trong nước chúng ta đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực sau hơn 30 năm đổi mới, tiềm lực mọi mặt của đất nước được tăng cường; uy tín, vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch vẫn đang đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tình hình biển Đông diễn biến phục tạp, cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo còn gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta rất nặng nề, đan xen cả thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức. Để hoàn thành nhiệm vụ chiến lược này, chúng ta phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Năm nay, cả nước kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đúng vào thời điểm Đảng ta tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện trọng đại không chỉ của cả nước mà còn là của Đảng bộ và nhân dân quận Bắc Từ Liêm, là dịp để Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống Văn hiến, Anh hùng; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; đoàn kết, sáng tạo, đổi mới; quyết tâm xây dựng quận Bắc Từ Liêm giàu đẹp, văn minh.

Để phát huy những giá trị lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975, chúng ta phải tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Ban Tuyên giáo