Số văn bản 04/2020/TT-BTP
Ngày ban hành 28/05/2020
Ngày có hiệu lực
Người ký Lê Thành Long
Trích yếu Thông tư quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
Cơ quan ban hành Cấp Trung ương
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm
1594890250418.pdf
Văn bản khác