Tin nổi bật Tin nổi bật

UBND quận Bắc Từ Liêm bổ sung nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn Ngân sách Quận
Ngày đăng 13/03/2023 | 09:34  | Lượt xem: 228

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Nhằm tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn được tiếp cận kịp thời vốn vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương, ngày 19/12/2022 UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Quyết định số 5555/QĐ-UBND về việc bổ sung cho Ngân hàng CSXH quận Bắc Từ Liêm 10 tỉ đồng trong năm 2023. Tính đến ngày 15/02/2023 đã chuyển 05 tỉ đồng để thực hiện cho vay theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/09/2019 của Chính phủ và văn bản 8055/NHCS-TDSV ngày 30/10/2019 của Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Theo đó, đối tượng được vay vốn bao gồm: Cở sở sản xuất, kinh doanh: doanh nghiệp nhỏ và vừa; hợp tác xã; tổ hợp tác; hộ kinh doanh và người lao động. Để được vay vốn, các tổ chức, cá nhân phải đảm bảo các điều kiện sau: (1) Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh: Được thành lập và hoạt động hợp pháp; có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh, thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định; dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án. Đối với mức vay trên 100 triệu đồng, phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật. (2) Đối với người lao động: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm, tạo việc làm cho thành viên trong hộ hoặc thu hút thêm lao động, có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án; cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.

Về mức cho vay: (1) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh: Tối đa là 02 tỷ đồng/01 dự án và không quá 100 triệu đồng/01 lao động được tạo việc làm. (2) Đối với người lao động: Tối đa là 100 triệu đồng/lao động. Phương thức cho vay: NHCSXH cho vay trực tiếp các dự án: Cơ sở sản xuất, kinh doanh và cho vay người lao động  nguồn vốn TW thuộc Tổng Liên đoàn lao động, Liên minh Hợp tác xã, Hội người mù. NHCSXH cho vay ủy thác:  đối với cho vay  người lao động thuộc nguồn vốn GQVL trung ương do UBND cấp tỉnh quản lý, vốn TW Hội LH Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh Việt Nam quản lý; nguồn vốn nhận ủy thác của Địa phương, nguồn vốn NHCSXH huy động. Lãi suất cho vay: Bằng lãi suất cho vay chương trình Hộ cận nghèo (Hiện nay là 7,92%/năm). Thời hạn cho vay tối đa là 120 tháng.

Hiện nay NHCSXH quận Bắc Từ Liêm đang thực hiện cho vay 07 chương trình tín dụng với trên 5.000 hộ vay, tổng dư nợ hơn 344 tỉ đồng (trong đó cho vay hỗ trợ tạo việc làm là 300 tỉ đồng cho 4.792 hộ vay). Qua kiểm tra các hộ vay đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát triển được ngành nghề kinh doanh và có thu nhập ổn định trả ngân hàng.

Mỹ Linh