Tin nổi bật Tin nổi bật

Trích dẫn Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Ngày đăng 13/08/2022 | 09:20  | Lượt xem: 55

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm