Tin nổi bật Tin nổi bật

Tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 5)
Ngày đăng 22/09/2022 | 14:38  | Lượt xem: 58

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm