Tin nổi bật Tin nổi bật

Tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ phường Đức Thắng
Ngày đăng 17/05/2023 | 16:30  | Lượt xem: 181

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Đảng bộ phường Đức Thắng có 13 chi bộ trực thuộc; trong đó có 08 chi bộ Tổ dân phố và 03 chi bộ ngành với tổng số 558 đảng viên. 100% các chi bộ đều xây dựng Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên; duy trì chế độ sinh hoạt thường kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề theo hàng quý. Tuyệt đại đa số đảng viên trong Đảng bộ đều nhận thức rõ trách nhiệm của mình và thực hiện tốt 04 nhiệm vụ của người đảng viên.

Thực hiện Đề án số 11 của Đảng bộ thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 70 của Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; trong năm 2022, Đảng ủy phường Đức Thắng đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp phường, tổ dân phố nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc. Đồng thời, chỉ đạo các đồng chí Bí thư chi bộ tuyên truyền, phổ biến đến các đồng chí đảng viên trong chi bộ, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong sinh hoạt chi bộ.

Bám sát Hướng dẫn số 04 của Thành ủy và Hướng dẫn số 01 của Quận ủy Bắc Từ Liêm về “Thí điểm sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố theo tổ đảng ở các khu dân cư, khu chung cư và khu đô thị mới có đông đảng viên trong Đảng bộ Quận”; Đảng ủy phường Đức Thắng đã chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ TDP số 7 (chi bộ có số lượng đảng viên đông nhất với 108 đảng viên) tổ chức sinh hoạt chi bộ theo tổ đảng. Đảng ủy phường đã phân công 13 đồng chí đảng ủy viên theo dõi, hướng dẫn và trực tiếp dự sinh hoạt với các chi bộ được phân công phụ trách để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của chi bộ, đảng viên. Hằng tháng, tại hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ, Đảng ủy phường luôn đưa ra nội dung việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để kiểm điểm, đánh giá, chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục.

Về việc duy trì nền nếp, quy trình, nội dung sinh hoạt ở các chi bộ thuộc Đảng bộ phường Đức Thắng cho thấy: 100% các chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo quy định; chấp hành nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt đảng; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ; có đầy đủ tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90%. Đáng chú ý, đối với nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng quý, Đảng ủy phường bám sát vào các nhiệm vụ chính trị trong năm, những hạn chế tồn tại của năm cũ và những vấn đề mang tính thời sự để gợi ý, định hướng nội dung sinh hoạt hàng năm đối với các chi bộ.

Thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, việc thực hiện các nguyên tắc tính Đảng trong thảo luận, tham gia ý kiến được phát huy, từ đó thống nhất thông qua các quyết định lãnh đạo trong sinh hoạt ở các chi bộ. Nhìn chung, Đảng ủy phường Đức Thắng đã kịp thời quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc Đề án 11 của Thành ủy và kế hoạch số 70 của Quận ủy đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Mặt khác, đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện đến các chi bộ trực thuộc; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc để đảm bảo việc nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt cao; nền nếp, quy trình, nội dung sinh hoạt được duy trì, đảm bảo đúng quy định; dân chủ, cởi mở; đảng viên tích cực tham gia ý kiến, hiến kế góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

 

A group of people standing on a stageDescription automatically generated with medium confidence

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích năm 2022

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ cơ sở đạt yêu cầu, hiệu quả, chất lượng cao hơn nữa, trong năm 2023, Đảng ủy phường Đức Thắng đề ra 4 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng bộ các các cấp về náng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng các quy định, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nền nếp sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng điều hành,bảo đảm tính lãnh đạo,tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp chê sđộ sinh hoạt, việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc. Mặt khác, Đảng ủy phường Đức Thắng tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ theo từng loại hình chi bộ và theo đặc điểm tình hình của từng chi bộ Tổ dân phố; chủ động trong sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt theo chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng của đảng viên; có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên.

Thanh Tâm