Tin nổi bật Tin nổi bật

Tập trung chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 – 2029
Ngày đăng 14/09/2023 | 15:23  | Lượt xem: 1203

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, Đại hội đại đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, có sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân, tiếp tục khẳng định về vị trí, vai trò sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, sáng tạo và phát triển; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các tổ chức thành viên, Ủy viên UBMTTQ Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm và các tầng lớp Nhân dân, tạo nên những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của hệ thống mặt trận; góp phần xây dựng quận Bắc Từ Liêm đô thị văn minh, giàu đẹp, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Để việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, tiết kiệm đúng quy định của Đảng , pháp luật của Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm, tiến tới Đại hội đại đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, công tác chuẩn bị nội dung văn kiện trình Đại hội gồm: Xây dựng dự thảo báo cáo chính trị; Xây dựng Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2024 - 2029; Tham luận tại Đại hội; Thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; Nghị quyết Đại hội. Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, tập trung xây dựng Đề án nhân sự; Tiêu chuẩn Ủy viên Ủy ban; Cơ cấu số lượng Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ; Quy trình giời thiệu nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ cấp quận, cấp phường nhiệm kỳ 2024 - 2029…

Nhìn chung, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu UBMTTQ Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm đã và đang có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự chủ động, tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp quận và cấp phường.  Đáng chú ý, vào chiều ngày 23/8/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2024-2029” và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 10 năm quận Bắc Từ Liêm chính thức đi vào hoạt động (01/4/2014-01/4/2024), Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm tiến tới Đại hội đại MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội truyền đạt tại Hội nghị

Tại Hội hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ Mặt trận quận Bắc Từ Liêm đã được đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội truyền đạt quán triệt một số nội dung quan trọng gồm Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029”; Thông tri số 07-TT/TU ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029… Tại hội nghị, đồng chí Văn Thúy Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thay mặt đội ngũ cán bộ Mặt trận quận Bắc Từ Liêm tiếp thu ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và đã quán triệt triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 10 năm quận Bắc Từ Liêm chính thức đi vào hoạt động (01/4/2014-01/4/2024), Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm tiến tới Đại hội đại MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đợt thi đua đặc biệt này, MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo, thi đua trên tất cả các lĩnh vực; quan tâm nâng cao tính sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên; tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để thực hiện đúng thời gian quy định. Đồng thời, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề cần quan tâm để chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029./.

Nguyễn Đào