Tin nổi bật Tin nổi bật

Quận Bắc Từ Liêm tổ chức Lễ phát động mô hình quy tắc ứng xử “Di tích lịch sử văn hóa - Điểm đến an toàn, hấp dẫn”
Ngày đăng 15/06/2022 | 18:23  | Lượt xem: 61

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 15/6/2022, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức Lễ phát động mô hình quy tắc ứng xử Di tích lịch sử văn hóa -  Điểm đến an toàn, hấp dẫn” tại di tích quốc gia Đình Đăm, phường Tây Tựu.

 

    Đồng chí Phan Thị Thanh Huyền - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo

 

Báo cáo tại Lễ phát động, đồng chí Phan Thị Thanh Huyền - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin cho biết: Sau 5 năm triển khai thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội, đến nay ý thức của người dân đã có nhiều chuyển biến rõ nét từ nhận thức, thái độ đến hành vi ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc. Thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm khi giao tiếp với người dân. Việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, kết quả của sự chuyển biến được thể hiện thông qua các hoạt động cụ thể như: việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, ý thức xây dựng văn minh đô thị; giữ thái độ lịch sự, đúng mực khi giao tiếp, khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí tại các điểm sinh hoạt công cộng và tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông…

Đồng chí Lê Thị Thu Hương - UVBTV, PCT UBND Quận - Trưởng ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận phát biểu

Tại Lễ phát động, đồng chí Lê Thị Thu Hương - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận - Trưởng ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóaQuận phát biểu, nhằm đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử, năm 2018 thành phố Hà Nội đã triển khai xây dựng 10 mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử trên địa bàn Thành phố, quận Bắc Từ Liêm đã tích cực hưởng ứng và đẩy mạnh thực hiện. Đến nay, các mô hình đang được duy trì và nhân rộng. Để tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử và thực hiện theo chỉ đạo của Thành phố, năm 2022 quận Bắc Từ Liêm đã triển khai nhân rộng 04 mô hình quy tắc ứng xử gồm: Mô hình Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp”; Mô hình chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung”; Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng” Mô hình “Di tích lịch sử văn hóa - điểm đến an toàn, hấp dẫn”.

Di tích lịch sử văn hoá là tài sản vô cùng quý giá của đất nước, nơi gắn kết cộng đồng dân tộc, là cơ sở để sáng tạo những giá trị tinh thần mới. Trong bối cảnh hiện nay, các di tích lịch sử văn hóa như: đình, chùa, miếu, phủ, văn chỉ, nhà thờ họ...có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần, văn hóa tâm linh và tín ngưỡng của người dân. Bên cạnh đó, di tích lịch sử văn hóa cũng được coi là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế du lịch. Việc xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử tại các di tích là một trong những yếu tố quan trọng tạo cơ sở để khai thác xây dựng các sản phẩm du lịch mang nhiều nét độc đáo, đặc trưng riêng của văn hóa, con người địa phương, đưa di tích lịch sử văn hóa là điểm đến an toàn, hấp dẫn thu hút khách thập phương, góp phần phát triển du lịch trong tương lai.

Mô hình Di tích lịch sử văn hóa - Điểm đến an toàn, hấp dẫn” sẽ tiếp tục được nhân rộng đến các phường trên địa bàn Quận. Lễ phát động thực hiện các mô hình Quy tắc ứng xử chính là sự tiếp nối các hoạt động nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng hình ảnh di tích lịch sử, điểm đến an toàn, hấp dẫn; Đồng thời góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô Hà Nội nói chung, của quận Bắc Từ Liêm nói riêng.

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin, lãnh đạo các Phường ký cam kết

Ngay sau lễ phát động, 12/ 13 phường có di tích trên địa bàn Quận đã ký cam kết hưởng ứng thực hiện mô hình “Di tích lịch sử văn hóa - Điểm đến an toàn, hấp dẫn” tại các di tích trên địa bàn.

Lãnh đạo Quận và các đơn vị tham quan mô hình “Di tích lịch sử văn hóa -  Điểm đến an toàn, hấp dẫn”

Hằng Nhung