Tin nổi bật Tin nổi bật

Quận Bắc Từ Liêm: Tích cực hoàn thành Đại hội Công đoàn các cấp
Ngày đăng 31/03/2023 | 10:19  | Lượt xem: 337

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn theo phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới, kiểm tra vai trò lãnh đạo của tập thể ban thường vụ, bầu nhân sự ban chấp hành công đoàn cơ sở khóa mới.

Ra mắt BCH Công đoàn Cơ quan Dân Đảng quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm thời gian, kinh phí, phù hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và diễn biến dịch Covid-19, đồng thời đảm bảo đúng tiến độ, thời gian đại hội không quá 2 buổi. Thực hiện Thông báo số 83 ngày 22/7/2022 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn quận Bắc Từ Liêm, theo đó Đại hội Công đoàn quận được tổ chức sau khi hoàn thành Đại hội Công đoàn cơ sở và xong trước ngày 30/4/2023. Đến thời điểm hiện tại, các cấp công đoàn quận Bắc Từ Liêm đang tích cực triển khai tổ chức Đại hội và chuẩn bị tổ chức Đại hội theo quy định, đảm bảo đúng tiến độ, cụ thể:

Ngày 20/5/2022, Liên đoàn Lao động Quận đã ban hành Kế hoạch số 10 về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn quận Bắc Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ (2023-2028) tới các Công đoàn cơ sở trực thuộc;Tiến hành rà soát và thống nhất số công đoàn cơ sở phải tổ chức Đại hội và Hội nghị là 224 đơn vị (222 đơn vị tổ chức Đại hội; 02 đơn vị tổ chức Hội nghị). Tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 cho 265 lượt cán bộ công đoàn cơ sở, đảm bảo các cán bộ công đoàn cơ sở trên địa bàn Quận được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng về tổ chức Đại hội công đoàn theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định; Xây dựng các văn bản mẫu hướng dẫn cụ thể tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở: Chương trình, Đề cương Báo cáo, Kịch bản, Đề án nhân sự, Market trang trí, Công tác bầu cử vv..; Lập danh sách đăng ký dự kiến thời gian tổ chức Đại hội, Hội nghị của các Công đoàn cơ sở. Chỉ đạo thời gian hoàn thành Đại hội Công đoàn cơ sở là trước ngày 28/2/2023.

Kết quả, ngay sau khi Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm chỉ đạo 02 đơn vị tổ chức Đại hội Công đoàn điểm (Đại hội điểm khối Hành chính sự nghiệp được Công đoàn trường Tiểu học Đông Ngạc B tổ chức xong vào ngày 13/10/2022; Khối Sản xuất kinh doanh được Công đoàn Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Hà Nội  tổ chức vào ngày 26/11/2022), từ tháng 12/2022 đến nay, với sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động quận, Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Tính đến hết ngày 19/01/2023, toàn Quận đã có 144/222 đơn vị tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 (đạt tỷ lệ 64,86%); 02/02 đơn vị tổ chức Hội nghị Công đoàn (Đạt tỷ lệ 100%). Tại các Đại hội, đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền ứng cử, đề cử và bầu cử theo quy định. Các ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra, các chức danh trong ban chấp hành, ủy ban kiểm tra khóa mới đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu theo các đề án được Đại hội, ban chấp hành thông qua. Các đơn vị còn lại đã đăng ký thời gian tổ chức Đại hội chậm nhất 28/02/2023.

Cùng với công tác chuẩn bị đại hội công đoàn cơ sở, Đại hội Công đoàn quận Bắc Từ Liêm lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2028 cũng đang được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Liên đoàn lao động Quận đã ban hành: Quyết định thành lập 04 Tiểu ban phục vụ Đại hội, bao gồm Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Phục vụ và 01 tổ Thư  ký phục vụ Đại hội; Quyết định thành lập 03 tổ công tác chỉ đạo Đại hội và phân công các uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở; Đã xây dựng dự thảo Đề cương báo cáo của Ban Chấp hành – Uỷ ban kiểm tra, xin ý kiến trong Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận và gửi các Công đoàn cơ sở thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội; Ban hành Quyết định về việc phân công uỷ viên Ban Chấp hành chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn Quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; Dự thảo Văn kiện và các văn bản phục vụ Đại hội Công đoàn quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028,… Đồng thời, Đề án nhân sự Ban Chấp hành, ban thường vụ nhiệm kỳ tới đã được Ban Chấp hành khóa I nghiên cứu, xây dựng đảm bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định và lựa chọn để bầu được các đồng chí có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, nhiệt tình với hoạt động động công đoàn vào ban chấp hành, khóa mới. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Quận dự kiến số lượng đại biểu dự Đại hội Công đoàn Quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 là 198 đại biểu. Trong đó: 180 Đại biểu bầu; 16 Đại biểu đương nhiên và 02 Đại biểu chỉ định.

Tin rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đảm bảo đúng quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng với sự hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Thành phố, các cấp công đoàn quận Bắc Từ Liêm sẽ tiến hành đại hội thành công, đánh giá đúng những kết quả của nhiệm kỳ trước, cũng như đưa ra phương hướng hoạt động phù hợp cho nhiệm kỳ sau, đồng thời bầu ra được cán bộ công đoàn có tâm, tầm, tài, tín vào ban chấp hành để xứng đáng là những cán bộ công đoàn vì người lao động.

Phương Loan