Tin nổi bật Tin nổi bật

Phiên họp UBND Quận thường kỳ tháng4 năm 2022
Ngày đăng 30/04/2022 | 12:23  | Lượt xem: 122

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Ngày 29/4/2022, tại trụ sở UBND Quận, đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2022 của UBND Quận. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo HĐND - UBND Quận; đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Quận; đại diện các Ban HĐND Quận; các đồng chí ủy viên UBND Quận; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Lãnh đạo các phòng, ngành thuộc Quận, UBND các phường.

Description: C:\Users\CNTT_BTL\Desktop\anh gđ\100CANON\_MG_0058.JPG

Đồng chí Cấn Đức Dũng - Chánh Văn phòng HĐND - UBND Quận báo cáo

Theo báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm, UBND Quận đã quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các phường triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm; các nhiệm vụ thường xuyên được duy trì thực hiện tốt; nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được chỉ đạo kịp thời; vì vậy tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của Quận đạt kết quả tích cực. Các giải pháp tăng thu ngân sách đạt kết quả tích cực; hoạt động thông tin, tuyên truyền được tổ chức phong phú, đa dạng, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận. An sinh xã hội được đảm bảo; công tác phòng, chống dịch covid-19 được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Công tác đầu tư, giải phóng mặt bằng, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Duy trì thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố, tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế: Số lượng đơn thư phải giải quyết còn nhiều, tiến độ giải quyết chậm; Còn một số vi phạm xây dựng không phép, trái phép, vi phạm trên đất nông nghiệp chưa được phát hiện, xử lý kịp thời; tiến độ xử lý vi phạm tồn đọng chậm; Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ giao liên quan đến công tác đầu tư xây dựng chưa đạt yêu cầu;....

Description: C:\Users\CNTT_BTL\Desktop\anh gđ\100CANON\_MG_0060.JPG

Đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận phát biểu

Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND Quận Lưu Ngọc Hà nêu rõ: Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022, yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19: Tiếp tục triển khai tổ chức tiêm chủng vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo thận trọng, an toàn; nâng cao tỉ lệ tiêm đối với nhóm trẻ 5 đến dưới 12 tuổi đạt tiến độ chỉ tiêu theo phân giao vắc xin của Thành phố; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện tiêm chủng cho các đối tượng, tập trung vào đối tượng nguy cơ, người trên 65 tuổi và người chưa tiêm đủ mũi theo quy định.

Giao Trung tâm Y tế phối hợp phòng Tài chính kế hoạch, UBND các phường rà soát, cập nhật và thống nhất số liệu, tỷ lệ tiêm chủng đối với các nhóm tuổi để thống nhất nhu cầu vắc xin trong thời gian tới, không để hao tổn và phải luân chuyển vắc xin; Tập trung triển khai làm sạch dữ liệu tiêm chủng covid-19; rà soát, xử lý dứt điểm các phản ánh của người dân về thông tin tiêm chủng covid-19 trên Cổng thông tin tiêm chủng; thực hiện ký số toàn bộ đối tượng tiêm chủng đã được xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Sở Y tế tại văn bản số 157 ngày 25/4/2022.

Công tác thu ngân sách: Giao Chi cục thuế Quận theo dõi sát sao, đánh giá tình hình thu ngân sách quận đối với các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác, báo cáo UBND quận để chủ động trong công tác điều hành chi ngân sách; chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ lập sổ bộ thu thuế đất phi nông nghiệp năm 2022; kịp thời khắc phục sai sót về tên, địa chỉ, diện tích nộp thuế... giải quyết dứt điểm các kiến nghị trong nhân dân; Tập trung thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành các thủ tục, bám sát các Sở ngành Thành phố để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt giá khởi điểm các dự án, đảm bảo tiến độ tổ chức đấu giá theo chỉ đạo của UBND Quận.

Về thực hiện kế hoạch đầu tư công: Các đơn vị được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập và hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Hội đồng thẩm định xem xét, thống nhất báo cáo UBND Quận trình HĐND Quận phê duyệt Chủ trương đầu tư, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn của Quận giai đoạn 2021-2025 tại kỳ họp HĐND Quận tháng 6/2022: 66 dự án; Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư rà soát tiến độ dự án, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn năm 2022 theo nguyên tắc bổ sung vốn cho các dự án đủ điều kiện đảm bảo tiến độ dự án, điều chỉnh giảm vốn những dự án chậm tiến độ, báo cáo gửi phòng Tài chính- Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo UBND Quận xem xét trình HĐND Quận theo quy định. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư đảm bảo có quyết định đầu tư trình HĐND Quận bố trí vốn khởi công mới năm 2022 tại kỳ họp tháng 6/2022.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức Sea game 31: giao Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao Quận là cơ quan thường trực bám sát các chỉ đạo của Ban tổ chức Sea games thành phố và Quận tham mưu tổ chức nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ trong tổ chức sea games 31 tại Quận đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao và quảng bá hình ảnh quận Bắc Từ Liêm trong dịp tổ chức Sea games 31. Giao Công an Quận: Triển khai các phương án, phối hợp với lực lượng của Thành phố trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, an toàn giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các Đoàn vận động viên di chuyển và tham gia thi đấu trong suốt quá trình diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu chỉ đạo, đôn đốc duy trì công tác trật tự, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận đảm bảo cảnh quan đô thị “Sáng- xanh- sạch đẹp” trong quá trình diễn ra các môn thi đấu của Đại hội;...

Về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng: Tập trung chỉ đạo, đôn đốc UBND các phường xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn, bao gồm: phạm phát sinh mới năm 2022 và các trường hợp vi phạm tồn đọng từ năm 2021; Xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng; kịp thời phát hiện, lập hồ sơ xử lý các vi phạm mới phát sinh.

Yêu cầu UBND các phường: Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo, đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết với UBND Quận. Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm trước UBND Quận trong trường hợp phát sinh vi phạm không kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định; Các phòng, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Đội Thanh tra giao thông vận tải, Công an Quận: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp UBND các phường trong quá trình lập hồ sơ, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, lấn chiếm bãi sông trên địa bàn. Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch UBND Quận chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng, ban, ngành, UBND các phường đối với từng nội dung cụ thể./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn