Tin nổi bật Tin nổi bật

Phiên họp UBND Quận thường kỳ tháng 9 năm 2021
Ngày đăng 08/10/2021 | 17:42  | Lượt xem: 52

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 07/10/2021, tại trụ sở UBND Quận, đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2021 của UBND Quận. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND Quận; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND -UBND Quận; đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Quận; đại diện các Ban HĐND Quận; các đồng chí ủy viên UBND Quận; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Lãnh đạo các phòng, ngành: Trung tâm Y tế, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Đội Thanh tra giao thông, Bảo hiểm xã hội, Đội Quản lý thị trường số 22, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Văn phòng đăng ký đất đai, Tòa án nhân dân; Lãnh đạo UBND 13 phường.

Description: C:\Users\CNTT_BTL\Desktop\hdnd tp và anh sơn pct\100CANON\IMG_0050.JPG
Đồng chí Cấn Đức Dũng - Chánh Văn phòng UBND báo cáo

 

09 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, UBND Quận đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy-HĐND-UBND Thành phố và Quận ủy, thực hiện tốt nhiệm vụ kép: vừa phát triển kinh tế- xã hội, vừa phòng, chống dịch quyết liệt, hiệu quả, nhiều mặt công tác đạt kết quả tích cực. Thu ngân sách có nhiều cố gắng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng năm 2021 là: 1.621 tỷ đồng đạt 51% dự toán Thành phố giao, so với cùng kỳ năm trước bằng 51%; Gồm: Thu từ thuế phí, lệ phí và các khoản thu khác: 1.338 tỷ đồng đạt 67% dự toán Thành phố giao (1.987,4 tỷ đồng), so với cùng kỳ năm trước tăng 7%; Thu tiền sử dụng đất: 283 tỷ đồng đạt 24% dự toán Thành phố giao (1.191 tỷ đồng). So với cùng kỳ năm trước bằng 15%. Về chi ngân sách 9 tháng năm 2021. Tổng dự toán Thành phố giao là 1.257,92 tỷ đồng; Tổng dự toán quận giao (bao gồm dự toán Quận bổ sung 9 tháng đầu năm 2021) là:  1.337,1 tỷ đồng. Thực hiện chi ngân sách 9 tháng năm 2021: 598 tỷ đồng, đạt  47,5% dự toán Thành phố giao và 44,7% dự toán Quận giao.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền được tổ chức phong phú, đa dạng, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận. An sinh xã hội được đảm bảo; công tác phòng, chống dịch covid-19 được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Công tác đầu tư, giải phóng mặt bằng, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Duy trì thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được chỉ đạo triển khai đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố, tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế: Thu ngân sách chưa đạt kết quả mong muốn; Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng còn chậm; tiến độ giải ngân chậm, tỷ lệ giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu; Còn phát sinh vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; vi phạm tồn đọng chưa được giải quyết triệt để; Giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm gặp khó khăn, một số dự án tiến độ còn chậm;...

Cũng tại Hội nghị, đại biểu dự họp cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí chi thường xuyên năm 2021 (đợt 2); ý kiến về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách năm 2022 (lần 2); Cho ý kiến đối với báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 27/10/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội;....

Description: C:\Users\CNTT_BTL\Desktop\hdnd tp và anh sơn pct\100CANON\IMG_0044.JPG
Đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận phát biểu

 

Phát biểu chỉ đạo ác ý kiến thảo luận tại Phiên họp; đồng chí Chủ tịch UBND Quận kết luận, chỉ đạo như sau: Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, Chủ tịch UBND Quận yêu cầu về thu ngân sách: Giao Chi cục Thuế: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu thuế đất phi nông nghiệp, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các phường để hoàn thành trong tháng 10/2021; tập trung công tác thu thuế, thu nợ thuế, đôn đốc các doanh nghiệp nộp thuế, phí và tiền sử dụng đất vào ngân sách theo đúng quy định; đảm bảo 3 tháng cuối năm, thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác đạt 645 tỷ đồng. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận, Trung tâm phát triển quỹ đất đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo tiến độ tổ chức đấu giá 03 dự án trong Quý IV/2021: (1) Đấu giá quyền sử dụng đất ô đất 1,4892 ha tại phường Cổ Nhuế 2, Xuân Đỉnh; (2) Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 2,55 ha phường Phúc Diễn; (3) đấu giá QSDĐ khu đất kẹt nhỏ lẻ phường Thụy Phương (điểm 2); phấn đấu thu tiền sử dụng đất 3 tháng cuối năm đạt 908 tỷ đồng, trong đó, thu đấu giá dự kiến đạt 562 tỷ đồng. Giao phòng Tài chính kế hoạch: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn Quận, đề xuất UBND Quận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021.

 Về thực hiện kế hoạch đầu tư, yêu cầu các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Quận về chất lượng, tiến độ thực hiện thực hiện dự án, tiến độ giải ngân và chất lượng công trình; tích cực, chủ động trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND Quận để chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền như: Các hạng mục phát sinh, vướng mắc giải phóng mặt bằng... Đối với các dự án đã hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh, quyết toán theo quy định, đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất; Đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu đủ điều kiện để khởi công đối với 21 dự án đã được HĐND Quận bố trí vốn tại Kỳ họp thứ 2 khóa III nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục theo quy định để có quyết định phê duyệt dự án đối với 19 dự án đã được HĐND Quận phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung danh mục tại Kỳ họp thứ 2 trước ngày 30/10 để kịp tiến độ bổ sung kế hoạch vốn năm 2021.

Giao phòng Tài chính -Kế hoạch tham mưu UBND Quận trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn; định kỳ tồng hợp kết quả thực hiện, các khó khăn vướng mắc liên quan, báo cáo UBND Quận để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền; tham mưu UBND Quận báo cáo UBND Thành phố, các sở ngành liên quan đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Đối với các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng mới phát sinh: Yêu cầu UBND các phường khẩn trương lập hồ sơ, xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND Quận các khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo thực hiện; chịu trách nhiệm trước UBND Quận về việc phát sinh vi phạm và tiến độ xử lý vi phạm trên địa bàn quản lý.

Về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Quận: Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Lãnh đạo Quận để thống nhất ban hành, tổ chức thực hiện trong tháng 10/2021.

Về triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022: Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu tổng hợp, đề xuất UBND Quận trước khi báo cáo Thành phố phê duyệt theo quy định.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước lĩnh vực y tế; Duy trì, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội; đối với người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… Triển khai thực hiện hiệu quả công tác lao động, việc làm; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố, đồng thời giảm tối đa số hộ cận nghèo tránh nguy cơ tái nghèo…

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, Thành ủy, UBND Thành phố và Quận ủy về công tác phòng, chống dịch covid-19; nghiên cứu, triển khai ngay Hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" sau khi có chỉ đạo. Xử lý khẩn trương, quyết liệt khi có ca nhiễm mới; rà soát kỹ F0, cách ly triệt để các trường hợp F1, F2 và người liên quan với mục tiêu dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới. Khoanh vùng, điều tra, xử lý triệt để các ổ dịch trong thời gian sớm nhất, không để dịch lan rộng trên địa bàn;...

Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch UBND Quận chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng, ban, ngành, UBND các phường đối với từng nội dung cụ thể./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn