Tin nổi bật Tin nổi bật

Năm mới, khí thế mới, động lực mới
Ngày đăng 29/12/2020 | 09:09  | Lượt xem: 69

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Năm mới 2021 sắp đến. Trước thềm năm mới, chúng ta cùng nhìn lại năm cũ - một năm đầy khó khăn thử thách, để tiếp tục bước tới với niềm tin và hy vọng vào những điều tốt đẹp, tươi sáng.

Năm 2020 vừa qua, cùng với cả nước, vượt lên những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng, cố gắng vượt bậc, tập trung thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa phục hồi tăng trưởng kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các chỉ tiêu phát triển của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020 về cơ bản thành phố hoàn thành mục tiêu tổng quát, trong đó đạt và vượt 16/22 chỉ tiêu chủ yếu. GRDP của Thành phố năm 2020 ước tăng 3,98% - cao gấp khoảng 1,5 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 280.000 tỷ đồng, bằng 100,2%, tăng 3,5% so với thực hiện năm 2019. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn với mức tăng trưởng 4,2%; xây dựng nông thôn mới được tiếp tục triển khai tích cực, tỷ lệ xã nông thôn mới đạt 96,3%. Các hoạt động văn hóa, giáo dục được duy trì. An sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được chú trọng, huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng trong công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Quản lý đô thị được đẩy mạnh. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt…

Bước sang năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, đặc biệt với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô 5 năm 2021-2025. Thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường.

Với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, năm 2021, Thành phố đề ra mục tiêu lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế; phát triển mạnh sự nghiệp văn hóa, xã hội, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân; tăng cường xây dựng, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Thành phố xác định 23 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu, trong đó GRDP tăng 7,5%; GRDP/người khoảng 135 triệu đồng; vốn xã hội tăng 12%; kim ngạch xuất khẩu tăng 5%; giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố; hoàn thành mục tiêu 100% số xã đạt nông thôn mới…

Quận và Thành phố cũng đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật; tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động và sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2021, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng cả nước vững bước tiến tới giành lấy những thành tựu mới to lớn hơn./.

Đỗ Quyên