Tin nổi bật Tin nổi bật

MTTQ quận Bắc Từ Liêm thống nhất 6 chương trình hành động Nghị quyết Đại hội
Ngày đăng 16/05/2024 | 10:17  | Lượt xem: 270

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Kinhtedothi - Ngày 15/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị lần thứ II, khóa III nhằm thống nhất chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm Văn Thúy Hoa cho biết, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-MTTQ của Ủy ban MTTQ quận về Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ quận khóa III xây dựng chương trình hành động với 4 khâu đột phá.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm Văn Thúy Hoa phát biểu tại hội nghị.

                         Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm Văn Thúy Hoa phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, Ủy ban MTTQ quận khóa III đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm theo hướng linh hoạt, thực chất, thiết thực, hiệu quả, thích ứng với tình hình mới. Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ quận tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở.

Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2024-2029 được thực hiện với 6 nội dung.

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp.

     Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp.

Trong đó, MTTQ quận tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc quyết tâm xây dựng quận Bắc Từ Liêm đô thị, văn minh, giàu đẹp.

MTTQ các cấp quận phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Tích cực vận động Nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, thục hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần thục hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn quận.

Ngoài ra, MTTQ các cấp quận tăng cường đoàn kết, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong quận đáp ứng yêu cầu. Xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận; an ninh, an toàn; ấm no, hạnh phúc.

Biểu dương, khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”.
Biểu dương, khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong vận động ủng hộ
Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”.

 

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm thống nhất chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhân dịp này, MTTQ quận biểu dương, khen thưởng cho 31 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp và vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”.