Tin nổi bật Tin nổi bật

Kỳ họp thứ 3 HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa III nhiệm kỳ 2021 -2026
Ngày đăng 11/11/2021 | 21:39  | Lượt xem: 91

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP Sáng ngày 10/11/2021, HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3 để thảo luận, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Quận. Dự Hội nghị có các đồng chí : Vũ Hà - Thành ủy viên, Bí thư Quận; Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; Các đồng chí Lãnh đạo HĐND-UBND Quận; Lãnh đạo các phòng, ban thuộc Quận.

Để bảo đảm phòng, chống dịch, Thường trực HĐND Quận đã chỉ đạo, tổ chức xét nghiệm Covid-19 bằng hình thức PCR cho các đại biểu HĐND Quận; khách mời, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan tham dự. Kỳ họp được tổ chức đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Vũ Hà - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu

Dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Vũ Hà - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đề nghị: Một là, HĐND Quận phát huy tinh thần dân chủ, khách quan, trí tuệ, trách nhiệm trước cử tri thảo luận vào một số nội dung chủ yếu: tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những quy định của Trung ương, Thành phố và của Quận trong công tác phòng chống dịch Covid-19, không được chủ quan, lơ là. Hiện nay, Quận Bắc Từ Liêm đã và đang triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, các cơ quan chuyên môn của Trung ương và các chỉ đạo của Thành phố; đồng thời, tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, nắm sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn để kịp thời kiểm soát, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy hơn nữa hoạt động phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội trên địa bàn. Hai là, tại kỳ họp này HĐND Quận cũng sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua một số Nghị quyết quan trọng, các nội dung nghị quyết đã được Thường trực HĐND, UBND Quận thống nhất trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy, nhiệm vụ trọng tâm của Quận và những vấn đề được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm. Ba là, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cho nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp và người dân giảm bớt thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính. Thực hiện khẩn trương, kịp thời những cơ chế chính sách của Trung ương, của Thành phố về việc hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Các đồng chí Lãnh đạo Quận tặng hoa chúc mừng các đồng chí

Tại kỳ họp này, HĐND Quận đã tiến hành bầu Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND Quận đối với bà Nguyễn Thị Hồng Loan; Miễn nhiệm Ủy viên UBND Quận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Hải; Bầu bổ sung Ủy viên UBND Quận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Thị Hương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận và đồng chí Nguyễn Thị Thúy - Trưởng phòng Nội vụ Quận. Đồng thời HĐND Quận đã thảo luận và quyết nghị các nội dung: Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách của quận Bắc Từ Liêm; Điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công năm 2021 và điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đợt 2); Phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2021; UBND Quận báo cáo tình hình sử dụng các nguồn kinh phí cấp quận, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách quận năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận phát biểu

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận nhấn mạnh: Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, tại kì họp này, HĐND Quận đã cho ý kiến và thống nhất thông qua các nghị quyết:  Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công năm 2021 và điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đợt 2); phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2021. Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đều đảm bảo đúng trình tự, thủ tục luật định, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sát với tình hình thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đề nghị UBND Quận, Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các bước theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Nghị quyết HĐND Quận đã đề ra. Trong đó chú ý công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan tham mưu và các địa phương, đơn vị, bảo đảm các nghị quyết được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao. Yêu cầu các ban, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND Quận và đề nghị Ủy ban MTTQ tăng cường công tác phối hợp, thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, kịp thời kiến nghị UBND Quận chỉ đạo các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; triển khai hiệu quả các các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập và lây lan trên địa bàn; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội./.

Tin- ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn