Tin nổi bật Tin nổi bật

HĐND - UBND Quận nhiệm kỳ 2021-2026 ký kết Quy chế phối hợp công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 11/11/2021 | 15:28  | Lượt xem: 271

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 10/11/2021, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Hội nghị có Ông Vũ Hà - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Ông Nguyễn Hữu Tuyên – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; Ông Lưu Ngọc Hà – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; bà Văn Thúy Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận; các ông bà Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận.

Tại Hội nghị bà Văn Thúy Hoa - UVBTV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận báo cáo kết quả phối hợp công tác giữa HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm trong năm 2021. Trong thời gian qua, các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ, chương trình công tác phối hợp năm 2021. Thông qua các hoạt động phối hợp đã có được tác dụng thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan nói riêng và hệ thống chính trị Quận nói chung góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của Quận. Phối hợp trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đặc biệt là tham gia có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19; phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử, vận động bầu cử góp phần thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp; Công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác giám sát đều được tăng cường, có nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận cũng khẳng định rằng những kết quả công tác phối hợp năm 2021 sẽ tiếp tục là cơ sở để ba cơ quan triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp hằng năm của nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phối hợp trong các lĩnh vực công tác.

Lãnh đạo HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam Quận ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026

Tại Hội nghị lãnh đạo ba cơ quan ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều nội dung, quy định cụ thể, phân công trách nhiệm cho mỗi cơ quan trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoạt động tiếp xúc cử tri, tham gia xây dựng văn bản pháp luật, phản biện xã hội, hoạt động giám sát, giải quyết phản ánh kiến nghị của nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…./.

Tin - Ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn