Tin nổi bật Tin nổi bật

HĐND quận Bắc Từ Liêm tổ chức kỳ họp thứ 15
Ngày đăng 02/09/2020 | 15:22  | Lượt xem: 1708

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Chiều ngày 01/9/2020, HĐND quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức kỳ họp thứ 15 để quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Quận. Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Thế Cương - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận; Nguyễn Thị Thủy - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND Quận; Các đồng chí trong Ban thường vụ Quận ủy; Lãnh đạo HĐND - UBND Quận, Thường trực Uỷ ban MTTQ Quận, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc Quận; lãnh đạo các phường và các đại biểu HĐND Quận.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-09-01 HĐND thứ 15\HĐND thứ 15 023.JPG
Đồng chí Nguyễn Kim Vinh - Phó Chủ tịch UBND Quận báo cáo

 

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-09-01 HĐND thứ 15\HĐND thứ 15 034.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND Quận báo cáo

 

Tại kỳ họp, HĐND Quận đã tiến hành thảo luận và quyết nghị các nội dung về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn Quận; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 10); việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; việc thông qua danh mục các dự án dự kiến khởi công mới năm 2021. Tại Kỳ họp, UBND Quận đã báo cáo tình hình sử dụng các nguồn kinh phí cấp quận, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách Quận năm 2020.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-09-01 HĐND thứ 15\HĐND thứ 15 054.JPG
Đồng chí Trần Thế Cương – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận phát biểu

 

Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 cho thấy: Nhu cầu bổ sung các dự án đầu tư mới và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế là nhiệm vụ cần thiết, góp phần giải quyết tốt các vấn đề cử tri quan tâm và nhiệm vụ Thành phố giao. Vì vậy, các nội dung được thảo luận, thông qua tại kỳ họp thứ 15 HĐND Quận là tiền đề quan trọng để thực hiện khâu đột phá thứ nhất mà Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ II đề ra đó là: “Huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông khung và khớp nối đồng bộ giữa hạ tầng đô thị với hạ tầng các khu dân cư”.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-09-01 HĐND thứ 15\HĐND thứ 15 019.JPG
Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận phát biểu

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đề nghị: UBND Quận chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND Quận đã đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Quyết liệt chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020. Các ban, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND Quận và Ủy ban MTTQ tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh hoạt động giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND Quận, kịp thời kiến nghị UBND Quận chỉ đạo các cấp, các ngành khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn