Tin nổi bật Tin nổi bật

Giao ban UBND Quận phiên họp thứ 2 năm 2023
Ngày đăng 10/03/2023 | 09:37  | Lượt xem: 246

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Ngày 09/3/2023, tại trụ sở UBND Quận, đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2023 của UBND Quận. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo HĐND - UBND Quận; các đồng chí ủy viên UBND Quận; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Trưởng các ngành: Chi cục Thuế, Chi cục thống kê, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Đội Thanh tra giao thông, Đội Quản lý thị trường số 22, Trung tâm Y tế, Văn phòng đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND 13 phường trên địa bàn Quận.

Theo báo cáo tại Hội nghị cho biết 02 tháng đầu năm 2023, UBND Quận đã quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy, HĐND Quận, tập trung triển khai quyết liệt các kế hoạch, nhiệm vụ công tác trong tất cả các lĩnh vực. Các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được tổ chức tốt, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; trật tự giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trên địa bàn đều được đảm bảo, không phát sinh điểm nóng hay vụ việc phức tạp phải giải quyết; Lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đặc biệt, các phòng, ban, ngành, UBND các phường đã nghiêm túc quán triệt, triển khai nhiệm vụ công tác ngay sau Tết theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Quận còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác tham mưu giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại của một số đơn vị còn chậm kết quả các đơn vị quyết được 10/20 đơn, đạt 50% so với chỉ tiêu đăng ký tháng 2/2023; Công tác thực hiện các kết luận của thanh tra, kết luận giải quyết tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận kiểm toán chưa thực hiện đúng tiến độ, thời gian theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND Quận; Một số đơn vị được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, công tác chuẩn bị đẩu tư (phê duyệt dự án) đến thời điểm hiện tại có xu hướng chậm tiến độ theo thời gian yêu cầu. Công tác giải quyết các tồn tại, hạn chế liên quan đến dự án đầu tư đang thực hiện chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của UBND Quận;...

Cũng tại hội nghị, đại biểu đã nghe và cho ý kiến liên quan một số nội dung khác như: nghe báo cáo về công tác phòng chống dịch covid; công tác chuẩn bị năm học mới 2022-2023; báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng, những khó khăn, vướng mắc; báo cáo công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng; kiểm điểm tiến độ thực hiện thu ngân sách;...

 

Đồng chí Lưu Ngọc Hà – Phó  Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận phát biểu

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó  Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các phòng, ban, ngành trong thời gian qua. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND Quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các phường: Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, nhiệm vụ công tác của Thành phố và Quận ủy; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội; tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự xã hội; Tập trung thực hiện công tác thu, chi ngân sách: Giao Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện, đôn đốc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2023 về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế năm 2023 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm; kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 10/01/2023 về triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023; phối hợp với các phòng, ngành liên quan rà soát các đơn vị phải nộp tiền sử dụng đất trên địa bàn Quận để đôn đốc thực hiện; Tiếp tục triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn quận; Thực hiện chi ngân sách đảm bảo đúng quy định, kịp thời phục vụ việc giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc nảy sinh cũng như đảm bảo cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp. Về thực hiện kế hoạch đầu tư công: Các Chủ đầu tư tập trung hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan; chủ động thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư; báo cáo, đề xuất Lãnh đạo UBND Quận tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư trên địa bàn Quận; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ những tháng đầu năm để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch;....

Đồng chí Chủ tịch UBND Quận đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng, ban, ngành, UBND các phường. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện;.../.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn