Tin nổi bật Tin nổi bật

Đánh giá phân hạng 10 sản phẩm OCOP trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.
Ngày đăng 23/11/2022 | 14:38  | Lượt xem: 364

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 22/11/2022, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) quận  Bắc Từ Liêm đã tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn Quận. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thường Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận, Chủ tịch Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cùng các thành viên Hội đồng, thành viên tổ tư vấn xếp hạng sản phẩm OCOP Thành phố và quận Bắc Từ Liêm các phòng, ban, ngành, các phường có liên quan và các cơ sở có sản phẩm OCOP tham gia phân hạng.

Description: D:\DCIM\100CANON\_MG_0124.JPG
Đồng chí Nguyễn Thường Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận, Chủ tịch Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP phát biểu

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thường Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận, Chủ tịch Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP  nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và của Thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2025 và  đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội hàng năm. Với mục đích, ý nghĩa phát triển sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ theo lợi thế của quận Bắc Từ Liêm thông qua các chuỗi giá trị do các doanh nghiệp, hộ sản xuất và HTX thực hiện; quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP một cách thống nhất, đồng bộ. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh nhằm sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài quận. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và thu nhập của Nhân dân. Đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận đề nghị các phòng, ban, ngành, chính quyền địa phương các phường quan tâm, tích cực tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn các phường có các sản phẩm chất lượng tham gia đánh giá sản phẩm nhằm quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng, nâng cao vị thế sản phẩm góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển kinh tế,....

Description: D:\DCIM\100CANON\_MG_0147.JPG

Description: D:\DCIM\100CANON\_MG_0148.JPG

Description: D:\DCIM\100CANON\_MG_0151.JPG

Description: D:\DCIM\100CANON\_MG_0158.JPG

 Tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần này có 01 cơ sở sản xuất kinh doanh; 04 hộ kinh doanh của các phường Xuân Tảo và Xuân Đỉnh với 10 sản phẩm khác nhau gồm các sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo; mắm tép chưng thịt; giò lụa, giò tai;... Qua đánh giá, phân hạng của tổ giúp việc và các thành viên hội đồng đánh giá xếp hạng đã chấm điểm cho các sản phẩm đạt 3 sao. Trên cơ sở kết quả này, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) quận  Bắc Từ Liêm sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Thành phố phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2022./.

                                                    Tin - Ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn