Tin nổi bật Tin nổi bật

Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022
Ngày đăng 07/01/2023 | 10:06  | Lượt xem: 127

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Chiều 06/1/2023, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đại diện các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy; các đồng chí Thường trực Quận ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo HĐND - UBND, MTTQ, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận và đại diện các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu tại Hội nghị

Năm 2022, Quận ủy Bắc Từ Liêm bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020-2025 triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và hoàn thành toàn diện công tác xây dựng Đảng. Công tác tuyên giáo đạt được nhiều kết quả tích cực, đã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai đồng bộ tất cả các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, Chương trình công tác, Chương trình hành động theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố tới cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của Quận được tăng cường. Quận ủy đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đảm bảo đúng quy trình, nghiêm túc, chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, công minh, kịp thời đảm bảo đúng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy, đảm bảo tính chiến đấu và giáo dục cao. Công tác dân vận tiếp tục được quan tâm, đổi mới, triển khai hiệu quả  phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Công tác Văn phòng cấp ủy đã được chú trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục đổi mới, tổ chức phát động triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả, vai trò giám sát, phản biện xã hội được phát huy góp phần tích cực trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Hoạt động của chính quyền các cấp được nâng cao, đã tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chính trị, kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần chỉ đạo quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, quyết tâm phấn đấu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ 2023. Chú trọng công tác giáo dục cán bộ, công chức nêu cao kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thu đầu đâu tư thúc đẩy kinh tế - xã hội của Quận; thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý đất đai, TTXD, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn ngừa, phòng chống những vi phạm của cán bộ, đảng viên, công chức, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Vũ Hà, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Vũ Hà, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy yêu cầu: Các cấp, các ngành ngành phát huy tinh thần đoàn kết quyết tâm cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 2 đã đề ra. Để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị các cấp, các ngành từ Quận đến cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận chăm lo cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2022

Nhân dịp này, Quận uỷ Bắc Từ Liêm khen thưởng 64 tập thể, 81 cá nhân đã có thành tích tốt trong các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Tin - Ảnh: Bích Luyện - Hữu Định