Tin cải cách hành chính Tin cải cách hành chính

Quận Bắc Từ Liêm triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số năm 2023
Ngày đăng 02/06/2023 | 09:43  | Lượt xem: 405

Ngày 01/6/2023, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng quận Bắc Từ Liêm năm 2023. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận - Trưởng ban Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử quận Bắc Từ Liêm; Đồng chí Lê Thị Thu Hương - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử quận Bắc Từ Liêm và các đồng chí thành viên Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phan Thị Thanh Huyền - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử quận Bắc Từ Liêm cho biết: Ngày 29/5/2023, UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành KH 251/KH-UBND về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng quận Bắc Từ Liêm năm 2023. Theo đó, Kế hoạch 251/KH-UBND có tổng số 17 chỉ tiêu; Trong đó, nổi bật là các chỉ tiêu như: Duy trì đảm bảo tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đối các dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ công dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến tại nhà đạt trên 90%; 95% hồ sơ công việc tại UBND Quận; 80% hồ sơ công việc tại UBND các Phường được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)...; 07 nhóm nhiệm vụ chính (Hoàn thiện cơ chế, chính sách; Phát triển hạ tầng số; Phát triển dữ liệu số; Phát triển nền tảng, hệ thống; Phát triển các ứng dụng, dịch vụ; Đảm bảo an toàn thông tin mạng; Công tác duy trì, bảo trì thường xuyên); 05 nhóm giải pháp (Tổ chức bộ máy và các cơ chế đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện; Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; Tổ chức Tập huấn, bồi dưỡng; Tăng cường hợp tác; Cải cách hành chính, chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ) với tổng số 70 nhiệm vụ chi tiết; UBND Quận đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban ngành, UBND các phường để triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Chánh Văn phòng HĐND - UBND Quận phát biểu

Tại Hội nghị các đơn vị đã báo cáo tình hình ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử, thảo luận và thống nhất về các công việc cần triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đánh giá cao công tác tham mưu của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử - phòng Văn hóa và Thông tin; đồng thời yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các phường bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 29/5/2023 của UBND Quận, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện.  Đồng chí Chủ tịch UBND Quận đã giao phòng Văn hoá và thông tin xây dựng đề cương kế hoạch số hoá dữ liệu; rà soát số lượng, đánh giá chất lượng máy tính hiện có phục vụ cán bộ, công chức làm việc; triển khai phòng họp trực tuyến, phòng họp không giấy tờ... Đồng thời, giao các phòng, ban, ngành, UBND các phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu, tham gia ý kiến đóng góp vào Dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đề xuất UBND Quận các giải pháp để xây dựng, phát triển chính quyền số, thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị và trên địa bàn Quận.

Thảo Nguyễn