Tin cải cách hành chính Tin cải cách hành chính

Quận Bắc Từ Liêm tích cực, chủ động thực hiện Đề án 06
Ngày đăng 12/09/2022 | 09:48  | Lượt xem: 85

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Tư pháp TP, UBND quận về triển khai thực hiện Đề án số 06, Phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm đã tích cực, chủ động triển khai các kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ các nhóm tiện ích và đã đạt được một số kết quả nhất định…

Bà Nguyễn Thị Tâm Luyến, Phó Trưởng Phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm: Thực hiện Đề án 06 góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, công dân số Ảnh: Bạch Dương

 

Chủ động triển khai theo đúng quy trình

Theo bà Nguyễn Thị Tâm Luyến - Phó Trưởng Phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm, thực hiện chỉ đạo của các cấp về triển khai thực hiện Đề án 06, Phòng Tư pháp quận đã triển khai và quán triệt các nội dung cơ bản liên quan đến Đề án và các văn bản hướng dẫn kèm theo cho cán bộ, công chức của Phòng và công chức Tư pháp - Hộ tịch tại 13 phường trên địa bàn quận. Công tác tuyên truyền được lồng ghép tại các Hội nghị giao ban, quán triệt thực hiện nhiệm vụ và nhóm Zalo nghiệp vụ.

Về triển khai thực hiện ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ các nhóm tiện ích, Phòng Tư pháp quận đang tham mưu UBND quận thực hiện 02 nội dung liên quan đến Đề án số 06, cụ thể:

Thực hiện Số hóa sổ hộ tịch phục vụ công tác lưu trữ hồ sơ và giải quyết TTHC cho công dân. Đối với nội dung này, đến nay, Phòng Tư pháp quận đã trình UBND quận phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với 02 gói về tư vấn và thẩm định hồ sơ mời thầu đảm bảo đúng quy trình, trình tự thực hiện công tác Số hóa sổ hộ tịch và đã được UBND quận phê duyệt. Hiện Phòng đang tiến hành các bước thực hiện gói thầu số 3.

Phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm đã triển khai thực hiện Đề án, với 25 TTHC thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công Quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ cấp tỉnh phục vụ giải quyết TTHC. Trong đó, có 5 TTHC thuộc lĩnh vực Tư pháp thực hiện tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư.

Về việc thực hiện triển khai TTHC: Chứng thực bản sao từ bản chính điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, bà Nguyễn Thị Tâm Luyến cho biết, trên cơ sở Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đến nay, Phòng Tư pháp quận và UBND các phường đã thực hiện tiếp nhận: 95 hồ sơ yêu cầu giải quyết; Đã giải quyết và trả hồ sơ: 80 hồ sơ; Hủy, từ chối: 15 hồ sơ (do không đảm bảo yêu cầu)

Trên cơ sở Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND TP Hà Nội về ban hành quy trình: Đăng ký khai sinh, Đăng ký kết hôn, Đăng ký khai tử trên Cổng dịch vụ công, chia sẻ cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, ngày 30/8/2022 UBND quận và UBND các phường đã cử cán bộ, công chức tham dự Hội nghị tập huấn để hiểu và nắm rõ quy trình thực hiện.

Để triển khai thực hiện tốt Đề án, Phòng Tư pháp quận cũng đã phối hợp với CA quận giải quyết tồn tại, thiếu sót trong giấy tờ của công dân.

Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt Đề án

Việc đảm bảo các điều kiện để triển khai thực hiện Đề án, đến nay về cơ bản đã đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của công việc. Tuy nhiên, qua tiến hành rà soát và trực tiếp hướng dẫn UBND các phường trong việc triển khai thực hiện Chứng thực điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, vẫn còn một số UBND các phường còn thiếu cơ sở để thực hiện nhiệm vụ.

Phó Trưởng Phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Tâm Luyến nhận định, Đề án 06 được triển khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nối với các nền tảng khác để khai thác tối đa hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, công dân số, kinh tế số; giúp công tác quản lý thống nhất, tập trung, minh bạch, thuận lợi, tiết kiệm… và hiệu quả nhiều mặt. Phục vụ người dân và DN tốt hơn trên tinh thần lấy người dân và DN là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực phát triển.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế khi thực hiện đó là trang thiết bị phục vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ tại một số địa phương còn chưa đồng bộ, máy móc còn chậm, cũ nên dẫn đến việc cài đặt phần mềm đôi lúc còn gặp khó khăn. Kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế.

Trong thời gian tới, Phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến triển khai thực hiện Đề án số 06, tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức trực tiếp tham gia vào quy trình xử lý TTHC chứng thực điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tiếp tục thực hiện các bước để tiến hành Số hóa sổ hộ tịch, góp phần triển khai thực hiện Đề án số 06 phục vụ nhóm tiện ích số 01.

Bà Nguyễn Thị Tâm Luyến cho biết: “Phòng Tư pháp tham mưu UBND quận xây dựng Sổ tay và tờ rơi hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn, triển khai vận động cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận hiểu và nắm rõ quy trình thực hiện TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia”.

Bạch Dương
Nguồn https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/