Tin cải cách hành chính Tin cải cách hành chính

Quận Bắc Từ Liêm thực hiện hiệu quả công tác số hóa dữ liệu hộ tịch
Ngày đăng 27/12/2022 | 09:24  | Lượt xem: 852

Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, từ khi thành lập đến nay, các cấp chính quyền quận Bắc Từ Liêm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác số hóa dữ liệu hộ tịch.

Số hóa Sổ hộ tịch là quá trình thu thập, phân loại, scan/chụp và tạo lập các file dữ liệu hộ tịch dưới dạng file Excel từ các Sổ hộ tịch gốc để thực hiện cập nhật vào Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. Thông tin hộ tịch số hóa là các thông tin hộ tịch đã được đăng ký trước thời điểm địa phương triển khai, đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp. Sau khi hoàn thành, các dữ liệu hộ tịch cũ sẽ được chuyển đổi vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

Trước đây, Ủy ban nhân dân quận đã số hóa, nhập thông tin dữ liệu hộ tịch đối với tất cả các sổ đăng ký khai sinh từ năm 1998 trở về trước của 09 xã thuộc huyện Từ Liêm cũ trên phần mềm cơ sở dữ liệu của quận, giúp cho quá trình khai thác, sử dụng dữ liệu hộ tịch, giải quyết các thủ tục hành chính được thuận tiện hơn. Hiện nay, 100% các phường trên địa bàn đã triển khai áp dụng phần mềm đăng ký khai sinh, thi hành đồng bộ Luật Hộ tịch và Luật Căn cước công dân. Qua đó, các cơ quan quản lý theo dõi được toàn bộ quá trình, tiến độ công việc của các cơ quan trực tiếp thực hiện; đồng thời có thể tra cứu chéo, không để xảy ra trường hợp một công dân được đăng ký khai sinh tại nhiều nơi.

Thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm giao Phòng Tư pháp thực hiện các nội dung liên quan đến việc số hóa sổ hộ tịch từ năm 1999 - 2015 theo kế hoạch của quận. Năm 2022, quận Bắc Từ Liêm tiếp tục đẩy mạnh việc số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn. Cụ thể, phòng Tư pháp Quận đã trình UBND Quận phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện Gói thầu số 03: Số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2022”, dự kiến hoàn thành trong trước 31/12/2022. Theo đó, toàn bộ các hồ sơ, tài liệu, sổ hộ tịch đang lưu trữ tại đơn vị Phòng Tư pháp và UBND phường gồm hồ sơ hộ tịch lịch sử: Đăng ký khai sinh; Đăng ký khai tử; Đăng ký nhận cha, mẹ, con; Đăng ký giám hộ; Đăng ký kết hôn; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc; Đăng ký nhận nuôi con nuôi; Xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký giám hộ, đăng ký chấm dứt giám hộ; ghi chú ly hôn….sẽ được thực hiện số hoá tạo lập dữ liệu điện tử chuyển đổi vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch Quốc gia theo quy định.

Song song với đó, phòng Tư pháp Quận đã tham mưu UBND Quận tổ chức Hội nghị triển khai và quán triệt các nội dung cơ bản liên quan đến công tác Tư pháp như kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc thuộc nội dung của Đề án 06 và các văn bản hướng dẫn kèm theo cho cán bộ, công chức của Phòng, đồng thời lồng ghép vào các Hội nghị giao ban, hội nghị sinh hoạt, tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ giữa Lãnh đạo UBND các phường và công chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn Quận. Công tác tuyên truyền được lồng ghép tại các Hội nghị giao ban, quán triệt thực hiện nhiệm vụ và nhóm Zalo nghiệp vụ; kịp thời kiện toàn, củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức Tư pháp - Hộ tịch của quận, phường để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Quận cũng thường xuyên hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc của cơ sở về nghiệp vụ công tác tư pháp, hộ tịch, đôn đốc cơ sở thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Hằng tháng tổ chức họp giao ban công tác tư pháp, tổng kết kết quả đạt được, chia sẻ và rút kinh nghiệm những vướng mắc trong công tác tư pháp, triển khai nhiệm vụ tháng, quý tới.

Đẩy mạnh số hóa dữ liệu hộ tịch chính là động thái tích cực nhằm từng bước xây dựng và tạo lập dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, đảm bảo triển khai áp dụng thống nhất, có sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên phạm vi toàn quốc và đồng bộ các thông tin cơ bản của cá nhân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu của pháp luật về hộ tịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký, quản lý hộ tịch, góp phần tăng cường cải cách hành chính mang lại hiệu quả thiết thực trên địa bàn Quận.

Nguyễn Hiền