Tin cải cách hành chính Tin cải cách hành chính

Quận Bắc Từ Liêm tập huấn, hướng dẫn sử dụng chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản
Ngày đăng 02/03/2024 | 11:40  | Lượt xem: 253

(BTLP) Ngày 01/3/2024, tại Hội trường Quận ủy - UBND Quận, Phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp với Trung tâm thông tin điện tử  - Văn phòng UBND Thành Phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng chữ ký số trên hệ thống Quản lý văn bản cho Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Trung tâm thông tin điện tử  - Văn phòng UBND Thành Phố; Lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận; Lãnh đạo, cán bộ công chức các phường; Lãnh đạo và văn thư các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn Quận.

Báo cáo viên hướng dẫn, trao đổi với các học viên

 

Tại lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên giới thiệu các nội dung cơ bản liên quan đến việc sử dụng chữ ký số như: hướng dẫn cài đặt và sử dụng thiết bị USB Token, hướng dẫn tách nền chữ ký, tạo mẫu chữ ký số, thực hành ký số trên văn bản điện tử trong hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố...

  Được biết, UBND quận Bắc Từ Liêm đã triển khai ứng dụng ký số người có thẩm quyền (là lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, đơn vị và UBND các phường) đối với các loại văn bản: Quyết định; Quy định; Quy chế; Thông báo; Tờ trình; Kế hoạch; Giấy mời; Tài liệu phục vụ họp; Công văn; Giấy giới thiệu; Giấy biên nhận hồ sơ; Văn bản sao y; Phiếu chuyển; Báo cáo. UBND Quận yêu cầu đồng chí Trưởng các phòng, ban, ngành của Quận, đồng chí Chủ tịch UBND các phường và các đồng chí Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc Quận quán triệt tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND Thành phố và UBND Quận về việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử ứng dụng chữ ký số.

 

Một số hình ảnh các học viên tập trung nghe hướng dẫn

Qua lớp tập huấn, các học viên nắm vững việc cài đặt và sử dụng chữ ký số cho từng cá nhân và của tổ chức, phục vụ tốt cho công tác ký số trên môi trường điện tử, thực hiện nghiêm túc việc xử lý tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản hồ sơ điện tử ứng dụng chữ ký số cá nhân người có thẩm quyền và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo chỉ đạo của Quận và Thành phố. Góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số trong hoạt động của cơ quan nhà nước. /.

Thảo Nguyễn