Tin cải cách hành chính Tin cải cách hành chính

Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính
Ngày đăng 18/07/2020 | 17:20  | Lượt xem: 812

(BTLP) Ngày 17/7/2020, Phòng Nội vụ quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Tuấn Anh - Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ Hà Nội; Nguyễn Văn Hải - QUV, Trưởng phòng Nội vụ, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban, ngành Quận, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của các phường trên địa bàn Quận.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-07-20 tap huan\tap huan 110.JPG
Đồng chí Phạm Tuấn Anh - Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ Hà Nội phát biểu

 

Tại Hội nghị, các học viên tham dự đã được nghe đồng chí Phạm Tuấn Anh - Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ Hà Nội giới thiệu, đánh giá chỉ số PAPI (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh Việt Nam) thành phố Hà Nội năm 2019 và kiến nghị một số giải pháp cải thiện trong thời gian tới. Theo đó, chỉ số PAPI gồm 8 chỉ số nội dung, 28 nội dung thành phần, hơn 120 chỉ tiêu chính. Trong đó, 8 nội dung thành phần gồm: Tham gia của người dân cấp cơ sở; Công khai, minh bạch; Trách nhiệm giải trình với dân; Kiểm soát tham nhũng; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử;…. Cùng với các nhiệm vụ, giải pháp đã và đang triển khai để cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI trong thời gian tới, Thành phố cần quan tâm thực hiện một số giải pháp sau: Tổ chức rà soát, điều chỉnh lại Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI trên địa bàn Hà Nội năm 2020; Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai về nâng cao chỉ số PAPI do lãnh đạo Thành phố chủ trì; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với chính quyền cơ sở về chấp hành kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ; Chủ động phối hợp với các đơn vị chủ trì và tổ chức khảo sát chỉ số PAPI để thường xuyên trao đổi thông tin phối hợp để đảm bảo kết quả chỉ số ngày càng phản ánh đúng tình hình của Hà Nội.

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập quốc tế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính Nhà nước năm 2020, bám sát 06 phương diện: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và Hiện đại hóa hành chính.

Bên cạnh đó giảng viên còn giới thiệu đến các học viên nội dung kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố Hà Nội và các năm tiếp theo. Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi, giải đáp những vấn đề còn vướng mắc trong công tác cải cách hành chính.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-07-20 tap huan\tap huan 108.JPG
Các đại biểu tham gia lớp tập huấn

 

Việc thực hiện tốt các văn bản đã được lớp bồi dưỡng triển khai nâng cao được năng lực, kiến thức chuyên môn về cải cách hành chính cho các cán bộ, công chức tham mưu về công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương, từng bước xây dựng đội ngũ công chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với mục đích, yêu cầu cải cách hành chính; đem lại chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn