Tin cải cách hành chính Tin cải cách hành chính

Hội nghị quán triệt, triển khai khảo sát đo lường Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức năm 2023
Ngày đăng 06/07/2023 | 09:12  | Lượt xem: 1316

Sáng ngày 04/7/2023, UBND Quận phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai khảo sát đo lường Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Diễm Hằng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Trưởng đoàn khảo sát; Đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận; Trưởng các phòng, ban đơn vị thuộc quận.

Đồng chí Nguyễn Thị Diễm Hằng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội phát biểu

Triển khai kế hoạch khảo sát, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Nguyễn Thị Diễm Hằng cho biết, năm 2023, Thành phố chủ trương lấy Chỉ số hài lòng là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã. Do đó, để đáp ứng yêu cầu của Thành phố, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội có những đổi mới trong công tác điều tra xã hội học. Cụ thể, thay vì triển khai vào cuối năm như thường lệ, năm nay Viện tiến hành điều tra xã hội học từ thời điểm này, để hoàn thành trong tháng 12/2023, báo cáo UBND Thành phố thông qua và công bố Chỉ số vào tháng 01/2024. Để nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức năm 2023, các sở, ngành, quận, huyện cần dựa vào kết quả Chỉ số hài lòng năm 2022 đã công bố, phân tích kỹ lưỡng để tìm ra nguyên nhân vì sao Chỉ số chưa đạt yêu cầu, từ đó có các giải pháp để cải thiện Chỉ số một cách hiệu quả…

Đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận cho biết: những năm qua Quận hết sức quan tâm đến công tác cải cách hành chính đặc biệt là chỉ số hài lòng của người dân và các tổ chức; năm 2022 công tác CCHC của quận được thành phố đánh giá cao, đứng thứ 10/30 quận, huyện; 6 tháng đầu năm 2023, công tác CCHC Quận tiếp tục xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” theo tinh thần 3 “rõ”: Rõ quy trình giải quyết, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc; rõ thẩm quyền, trách nhiệm; rõ kết quả kiểm tra, đôn đốc “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Quận đã xác định cần tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Quận; tập trung cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS, cải thiện, duy trì chỉ số PARINDEX. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND Quận đã yêu cầu các phòng, ban đơn vị của Quận tập trung triển khai theo kế hoạch của Thành phố, hướng dẫn của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội để kết quả khảo sát đạt kết quả cao nhất./.

Tin- ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn