thông tin tuyên truyền thông tin tuyên truyền

Quận Bắc Từ Liêm tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”
Ngày đăng 05/11/2021 | 14:10  | Lượt xem: 166

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 14/5/2201 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ngày 24/5/2021, UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND về triển khai cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” năm 2021 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Theo đó, Cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền nội dung Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quận. Định hướng chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội; Phát hiện những ý tưởng hay, giải pháp sáng tạo áp dụng trong thực tiễn gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Hình thức thi trực tuyến tại website: http://tuyentruyenquytacungxu.hanoi.gov.vn.

Thời gian: từ 07h010 ngày 01/11/2021 đến 17h00 ngày 20/11/2021.

Nội dung, đối tượng, thể lệ cuộc thi tại Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 24/5/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm.

UBND Quận đã yêu cầu UBND các phường tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc thi trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Đăng tải nội dung Kế hoạch, Quy chế cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử Quận và các hình thức khác để tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Quận tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

UBND quận Bắc Từ Liêm yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng tham gia cuộc thi; Phòng Nội vụ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét, đánh giá ý thức tham gia cuộc thi là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức tháng 11/2021.

 

Tính đến ngày 05/11/2021, quận Bắc Từ Liêm đã có 746 người dự thi (là 1 trong 5 đơn vị có người dự thi tham gia nhiều nhất), UBND Quận tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa Quận tích tham gia hưởng ứng cuộc thi./.

Hằng Nhung