THÔNG TIN Tuyển dụng THÔNG TIN Tuyển dụng

Thông báo số 449/TB-UBND ngày 23/6/2021 về chỉ tiêu, điều kiện, thời gian, địa điểm, tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường thuộc quận Bắc Từ Liêm năm 2021
Ngày đăng 24/06/2021 | 15:55  | Lượt xem: 374

Chi tiết tại: file đính kèm