THÔNG TIN Tuyển dụng THÔNG TIN Tuyển dụng

Thống báo số 403/TB-UBND ngày 28/5/2021 về thời gian, địa điểm hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2020
Ngày đăng 29/05/2021 | 10:46  | Lượt xem: 862

Thông báo số 403/TB-UBND

Biểu mẫu 01