THÔNG TIN Tuyển dụng THÔNG TIN Tuyển dụng

Thống báo số 302/TB-HĐTT ngày 20/4/2021 về cung cấp văn bằng, kết quả học tập, bản đối chiếu quá trình tham gia BHXH bắt buộc phục vụ công tác tuyển dụng
Ngày đăng 20/04/2021 | 17:25  | Lượt xem: 565

Chi tiết tại: file đính kèm