THÔNG TIN Tuyển dụng THÔNG TIN Tuyển dụng

Thông báo số 199/TB-HĐTT ngày 12/3/2021 về việc thí sinh bị loại khỏi danh sách dự thi do nộp phiếu đăng ký dự tuyển từ 02 nơi trở lên
Ngày đăng 13/03/2021 | 17:28  | Lượt xem: 179

Chi tiết tại: file đính kèm