THÔNG TIN Tuyển dụng THÔNG TIN Tuyển dụng

Thông báo số 1177/TB-UBND ngày 03/8/2020 về kết quả xét tuyển giáo viên các cơ sở giáo dục thuộc UBND quận Bắc Từ Liêm năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước
Ngày đăng 04/08/2020 | 11:29  | Lượt xem: 558

CHi tiết tại: file đính kèm