THÔNG TIN Tuyển dụng THÔNG TIN Tuyển dụng

Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 về hủy kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS công lập thuộc quận Bắc Từ Liêm năm 2020 tại Quyết định số 1227/QĐ-UBND, ngày 04/5/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 13/07/2021 | 14:47  | Lượt xem: 376

Chi tiết tại: file đính kèm