THÔNG TIN Tuyển dụng THÔNG TIN Tuyển dụng

Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 về việc hủy kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc quận Bắc Từ Liêm năm 2019 tại Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 29/04/2020 | 10:19  | Lượt xem: 297

Chi tiết tại: file đính kèm