THÔNG TIN Tuyển dụng THÔNG TIN Tuyển dụng

Kế hoạch số 239/KH-UBND ngay 12/6/2020 về tổ chức xét tuyến viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận Bắc Từ Liêm năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập của Thành phố từ năm 2015 trở về trước
Ngày đăng 14/06/2020 | 11:08  | Lượt xem: 367

Chi tiết tại: file đính kèm