thông tin quy hoạch thông tin quy hoạch

Thông báo số 2802/TB-UBND ngày 11/10/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về chuyển mộ, di chuyển các công trình ngầm, nổi nằm trong chỉ giới thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến mương thoát nước đô thị kết hợp làm đường giao thông theo quy hoạch tại phường Đức Thắng
Ngày đăng 13/10/2020 | 10:35  | Lượt xem: 124

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm