thông tin quy hoạch thông tin quy hoạch

Thông báo số 1499/TB-UBND ngày 21/10/2020 về di chuyển các công trình ngầm, nổi trong chỉ giới thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng kè đá và cải tạo môi trường hồ Tân Phương, phường Thụy Phương
Ngày đăng 02/11/2020 | 17:44  | Lượt xem: 219

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm