thông tin quy hoạch thông tin quy hoạch

Thông báo di chuyển mộ, di chuyển các công trình ngầm, nổi trong chỉ giới thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dưng tuyến đường nối từ đường Hoàng Tăng Bí đến phố Viên, quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 08/12/2020 | 14:41  | Lượt xem: 312

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm