thông tin quy hoạch thông tin quy hoạch

Quyết định số 6000/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 về thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng Trung tâm văn hóa - thể dục thể thao phường Liên Mạc quận Bắc Từ Liêm (HGĐ ông Nguyễn Văn Tỉnh)
Ngày đăng 10/11/2020 | 10:41  | Lượt xem: 181

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm