thông tin quy hoạch thông tin quy hoạch

Quyết định số 5995/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 về phê duyệt phương án BTHT di chuyển mộ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án GPMB và xay dựng HTKT phục vụ dự án Xây dựng trụ sở công an phường Thụy Phương (bà Nguyễn Thị Quý Dư)
Ngày đăng 10/11/2020 | 10:34  | Lượt xem: 128

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm