thông tin quy hoạch thông tin quy hoạch

Quyết định số 5827/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 về triển khai thực hiện một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 29/10/2020 | 10:24  | Lượt xem: 533

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm