thông tin quy hoạch thông tin quy hoạch

Quyết định số 5613/QĐ-UBND ngày 5/10/2020 về triển khai thực hiện một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 14/10/2020 | 14:51  | Lượt xem: 337

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm