thông tin quy hoạch thông tin quy hoạch

Quyết định số 5447/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 về phê duyệt phương án BTHT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường nối từ đường Hoàng Tăng Bí đến phố Viên (HGĐ bà Nguyễn Thị Nguyệt)
Ngày đăng 08/10/2020 | 16:10  | Lượt xem: 170

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm