PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

UBND Quận tập huấn kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính và triển khai Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ
Ngày đăng 13/06/2020 | 10:30  | Lượt xem: 560

(BTLP) Ngày 12/6/2020, UBND Quận tổ chức tập huấn kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính và triển khai Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ. Tham dự lớp tập huấn có đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ngành thuộc Quận; Chủ tịch UBND các phường và công chức chuyên môn phường.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng phòng xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật- Sở Tư pháp Hà Nội phát biểu

Tại Hội nghị, các học viên đã được đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng phòng xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp Hà Nội đã tập trung truyền đạt các kỹ năng chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính tới các học viên như: Xác định vi phạm hành chính, xác định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và kỹ năng soạn thảo biên bản vi phạm hành chính; xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, soạn thảo và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt hành chính... Đồng thời, dành thời gian để các học viên trao đổi, thảo luận về những vướng mắc thực tế phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và đưa ra các giải pháp khắc phục, hạn chế sai sót, tránh khiếu kiện trong thực tiễn công tác xử phạt vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 12/2/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2020. Nghị định gồm 05 chương, 31 điều quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Áp dụng đối với các cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; cơ quan quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thủ trưởng cơ quan của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định còn quy định hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trong đó có những hành vi: Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi xử lý vi phạm hành chính; Can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạm hành chính; Kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra, đe dọa, trù dập người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra, gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra…

Ngoài ra, việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; giáng chức; cách chức; buộc thôi việc được quy định rõ từ Điều 23 đến Điều 29 của Nghị định.

Thông qua buổi tập huấn, các học viên đã được nâng cao kiến thức pháp luật về kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, nắm bắt rõ Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ, vận dụng linh hoạt, có hiệu quả các nội dung Nghị định, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn