PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

UBND quận Bắc Từ Liêm tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Luật PBGDPL năm 2012; 06 năm thi hành Luật Hộ tịch năm 2014; 10 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP và trao giải 02 cuộc thi
Ngày đăng 09/11/2022 | 18:47  | Lượt xem: 131

(BTLP) Chiều 8/11/2022, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11; Tổng kết khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác triển khai thi hành 10 năm Luật PBGDPL; 6 năm thi hành Luật Hộ tịch; 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Tổng kết và trao giải thưởng 2 Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” và Cuộc thi viết “Tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật Cư trú”. Dự Lễ có lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn Sở Tư pháp Hà Nội; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Quận; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cán bộ Tư pháp các phường và đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải cùng các cá nhân, tập thể tiêu biểu.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hương - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm nhấn mạnh: Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Tinh thần Ngày Pháp luật đã lan tỏa, thẩm thấu sâu hơn trong đời sống xã hội, góp phần vào công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Để Ngày Pháp luật năm 2022 và các năm tiếp theo thực sự thiết thực, ý nghĩa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật. Có giải pháp hữu hiệu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân, coi đây là khâu đột phá trong tổ chức thi hành pháp luật, là mục tiêu quan trọng nhất của công tác PBGDPL. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL, hưởng ứng Ngày Pháp luật để phục vụ đắc lực hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, để các hoạt động này gần gũi và cần thiết hơn đối với cộng đồng, mỗi người dân.

Đ/c Nguyễn Văn Chiến – QUV, Trưởng phòng Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Qua 10 năm triển khai thực hiện Luật PBGDPL năm 2012; 06 năm thi hành Luật Hộ tịch năm 2014; 10 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP, công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong cả nhận thức và chỉ đạo triển khai thực hiện. Quận và các phường đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực trong triển khai thực hiện. Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã thực hiện biên soạn, in ấn và cấp phát miễn phí hơn 1.000.000 tài liệu tuyên truyền; hưởng ứng, triển khai 15 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 336.972 lượt người tham dự. Trong đó có các Cuộc như: Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020; thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường” năm 2020; thi viết “Tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật Cư trú” .... Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật là sự kiện sinh hoạt chính trị- pháp lý rộng lớn có sức lan tỏa, trở thành phong trào sôi nổi, động viên khích lệ mọi tầng lớp Nhân dân tích cực học tập, tìm hiểu và thực hiện Hiến pháp, góp phần tôn vinh, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận làm rõ những kết quả, kinh nghiệm trong công tác PBGDPL, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Các tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng

Nhân dịp này, 02 đồng chí đã vinh dự được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”. UBND quận Bắc Từ Liêm khen thưởng, biểu dương 23 tập thể, 37 cá nhân có thành tích trong trong việc triển khai thi hành pháp luật về Luật PBGDPL, Luật Hộ tịch và Nghị định 59/2012/NĐ-CP. Tại đây, UBND Quận tổng kết và trao giải thưởng 02 Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” và Cuộc thi viết “Tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật Cư trú” trên địa bàn.

Tin - Ảnh: Bích Luyện – Hữu Định