PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 02/08/2023 | 16:47  | Lượt xem: 264

Nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, từ đó tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến trong các giao dịch. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11 trên địa bàn Quận. 

UBND Quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch công trực tuyến” trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Theo đó:

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến trên hệ thống website tại địa chỉ https://timhieudinhdanhdientu-dichvucong.hanoi.gov.vn/ được kết nối trên Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố (https://pbgdpl.hanoi.gov.vn) Cổng giao tiếp điện tử Thành phố (https://hanoi.gov.vn/).

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01/8/2023 và kết thúc vào 24h00 ngày 01/9/2023.

Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam và Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).

Để việc triển khai Cuộc thi được thành công, hiệu quả, Ban Tổ chức cuộc thi mong muốn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn cài đặt, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử và thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời tích cực tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi do Quận phát động.

Xem chi tiết Kế hoạch số 193/KH-UBND: Tại đây.

Xem chi tiết Thể lệ cuộc thi: Tại đây/./

Hằng Nhung