PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Tập huấn nghiệp vụ về quản lý tài sản công
Ngày đăng 20/12/2018 | 11:42  | Lượt xem: 3876

(BTLP) Sáng ngày 29/9, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về quản lý tài sản công cho các đồng chí là lãnh đạo, kế toán các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể, đơn vị thuộc Quận; lãnh đạo, kế toán trưởng ngân sách UBND các phường và các trường trên địa bàn Quận.

Đồng chí Lê Thị Thành - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quận phát biểu

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Lê Thị Thành - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quận nêu rõ: công tác quản lý, sử dụng tài sản công của các đơn vị nói riêng và Quận nói chung còn có những bất cập, vướng mắc khó khăn nhất định; do vậy, đề nghị các đại biểu tham gia lớp tập huấn cần tập trung, chủ động nghiên cứu tài liệu, tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ nội dung do các giảng viên truyền đạt; chủ động, tích cực trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị. Đồng chí bày tỏ mong muốn: sau hội nghị, các đồng chí lãnh đạo, Kế toán trưởng cần có trách nhiệm tuyên truyền cho các cán bộ làm công tác tài chính, ngân sách tại cơ quan, cũng như tổ chức, cá nhân liên quan thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật, đảm bảo tổ chức thực hiện đúng theo quy định, góp phần đưa công tác quản lý sử dụng tài sản công ngày một tốt hơn...

Tiến sỹ Chu Thị Thủy Chung - Trưởng phòng Hành chính sự nghiệp, Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính hướng dẫn

Dự và giảng dạy trực tiếp, Tiến sỹ Chu Thị Thủy Chung - Trưởng phòng Hành chính sự nghiệp, Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính đã hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND Thành phố về phân cấp công tác của quản lý nhà nước về tài sản công trong mua sắm, thanh lý, điều chuyển tài sản; Triển khai thực hiện Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ, Nghị định quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân và Thông tư 57/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đã được Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, đối với tài sản xử lý theo hình thức chuyển giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành, việc tổ chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP. Đối với tài sản xử lý theo hình thức giao hoặc điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng, việc tổ chức thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP. Tài sản thuộc trường hợp được áp dụng xử lý theo hình thức giao hoặc điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng nhưng không có cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị tiếp nhận tài sản thì xử lý theo hình thức bán theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Đối với tài sản xử lý theo hình thức bán đấu giá như: tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì đơn vị chủ trì quản lý tài sản ký hợp đồng đấu giá với tổ chức đấu giá tài sản hoặc thành lập Hội đồng đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP. Các trường hợp phải thành lập hội đồng để xác định giá khởi điểm gồm: tang vật, phương tiện vi phạm hành chính khi chuyển giao để đấu giá chưa được xác định giá trị; thời điểm dự kiến tổ chức đấu giá vượt quá 60 ngày, kể từ ngày xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 60 của Luật Xử lý vi phạm hành chính; giá trị tang vật đã được xác định theo quy định tại Điều 60 của Luật Xử lý vi phạm hành chính chênh lệch (cao hơn hoặc thấp hơn) từ 10% trở lên so với giá của tài sản cùng loại theo thông báo giá của sở tài chính tại thời điểm chuyển giao để đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước do cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công làm chủ tài khoản.

Tại Hội nghị, đã dành thời gian giải đáp những vướng mắc của các đơn vị, để áp dụng vào thực tiễn hoạt động. Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác tài chính kế toán của các cơ quan, đơn vị, phường trên địa bàn Quận. Đồng thời tạo điều kiện cho các cán bộ làm công tác kế toán kịp thời nắm bắt, cập nhật những thay đổi về chính sách liên quan để phục vụ tốt hơn cho công tác kế toán../.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn