PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Tập huấn công tác quản lý và sử dụng tài sản công năm 2020
Ngày đăng 21/09/2020 | 11:33  | Lượt xem: 717

(BTLP) Sáng ngày 19/9/2020, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý và sử dụng tài sản công năm 2020 cho các đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể, đơn vị thuộc Quận; lãnh đạo UBND các phường trên địa bàn Quận.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-09-22 tap huan\tap huan 018.JPG
Báo cáo viên Lê Thị Thành – Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quận hướng dẫn

 

Tại đây, đại biểu đã được báo cáo viên Lê Thị Thành - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quận hướng dẫn chi tiết Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chỉnh phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Thông tư 29/2018/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chỉnh phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Theo đó số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chỉnh phủ quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Dự trữ quốc gia; Kho bạc nhà nước.

Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định không được sử dụng tiền ngân sách nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để nộp phạt và khắc phục hậu quả. Trường hợp xử phạt tổ chức thì sau khi chấp hành quyết định xử phạt, tổ chức bị xử phạt xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả việc nộp lại khoản tiền phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra tương ứng với mức độ vi phạm của cá nhân đó theo quy định của pháp luật và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức.

Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công đối với tài sản công là nhà, đất và tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý: 2 năm.Vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công đối với tài sản khác:1 năm.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số tiền tương ứng với giá trị tài sản đầu tư, mua sắm vượt tiêu chuẩn, định mức đối với hành vi.

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\2020-09-22 tap huan\tap huan 007.JPG
Đại biểu tham dự lớp tập huấn

 

Trong buổi hội nghị, các cán bộ cũng đã trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc liên quan quy định của pháp luật và từng bước tiếp thu, bổ sung thêm những kiến thức bổ ích, nắm bắt được nhiều kỹ năng nghiệp vụ quan trọng giúp công tác quản lý, sử dụng tài sản công đạt được hiệu quả cao nhất.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên hiểu sâu sắc hơn về những kiến thức cơ bản Quy định công tác quản lý và sử dụng tài sản công trên địa bàn Quận đạt được kết quả cao./.

Tin - Ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn