PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Tập huấn công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023
Ngày đăng 09/11/2023 | 12:43  | Lượt xem: 527

Nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023; cũng như trang bị, cập nhật kiến thức cho đội ngũ công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh niên ở các cấp; chiều ngày 08/11/2023, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lớp Tập huấn công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023.

Lớp học với sự tham dự của đồng chí Lương Thị Hải Anh - Vụ trưởng Vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ Quận, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận; đại diện lãnh đạo UBND 13 phường và công chức được giao phụ trách công tác thanh niên và các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Quận, Phường.

Description: A person standing at podium with flowers and a statue on the podiumDescription automatically generated

Đồng chí Lương Thị Hải Anh - Vụ trưởng Vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ làm báo cáo viên tại Lớp tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, lãnh đạo Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) đã truyền đạt đến các học viên những nội dung trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên như: Những chủ trương của Đảng và Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành, các cấp trong công tác thanh niên hiện nay; nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên và thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên từ Trung ương đến địa phương trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Nội vụ… Đồng thời, các học viên cũng được nghe trao đổi một số kỹ năng, phương pháp triển khai nhiệm vụ trong tham mưu thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới hiện nay.

Thông qua hội nghị tập huấn, các học viên sẽ vận dụng kiến thức tiếp thu được vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh niên trong toàn quận./.

Hữu Nam